Câu hỏi:

05/09/2020 747

Vở kịch "Tình yêu và thù hận" được trích từ tác phẩm nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vở kịch nào sau đây của Sếch-xpia không phải là bi kịch?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,752

Câu 2:

Câu nào sau đây nhận định không đúng về ý nghĩa cái chết của đôi tình nhân Rô-mê-ô và Giu-li-ét?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,960

Câu 3:

"Tình yêu và thù hận" thuộc thể loại kịch nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,323

Câu 4:

Sếch-xpia thường viết thể loại kịch nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,938

Câu 5:

Lời thoại trong kịch bao gồm:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,291

Câu 6:

William Shakespcare (Sếch-xpia) là nhà soạn kịch nổi tiếng của nước nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 960

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK