Trắc nghiệm: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia) có đáp án

  • 1201 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sếch-xpia thường viết thể loại kịch nào?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 2:

"Tình yêu và thù hận" thuộc thể loại kịch nào?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 4:

Câu nào sau đây nhận định không đúng về ý nghĩa cái chết của đôi tình nhân Rô-mê-ô và Giu-li-ét?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 5:

Vở kịch "Tình yêu và thù hận" được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận