Câu hỏi:

05/09/2020 1,328

Những yếu tố cơ bản nào cần chú ý khi đọc các tác phẩm xuôi hiện đại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào nêu đúng những biểu hiện của sự phân hóa trong văn học Việt Nam 1900-1945?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,875

Câu 2:

Dòng nào nêu đúng tên các nhà thơ trung đại: “công khai khẳng định cá tính độc đáo của mình. Thơ văn của họ thể hiện sự bức bối của lịch sử muốn tung phá cái khuân khổ chật hẹp, tù túng, và giả dối của chế độ phong kiến trong thời kì suy thoái”.

Xem đáp án » 05/09/2020 2,652

Câu 3:

Dòng nào nêu đúng các tác phẩm được xếp vào loại trào phúng?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,458

Câu 4:

Bài thơ nào nguyên văn bằng chữ Hán? 

Xem đáp án » 05/09/2020 1,357

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK