Câu hỏi:

05/09/2020 338

Người được phỏng vấn không nên làm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một buổi phỏng vấn được diễn ra theo trình tự nào? 

Xem đáp án » 05/09/2020 608

Câu 2:

Để làm một phóng sự về đồng phục của học sinh, anh chị dự kiến đi phỏng vấn một số người. Ai sẽ đứng ngoài danh sách phỏng vấn của anh chị?

Xem đáp án » 05/09/2020 563

Câu 3:

Bài phỏng vấn được trình bày theo những cách nào? 

Xem đáp án » 05/09/2020 528

Câu 4:

Trong khi trả lời phỏng vấn, người được phỏng vấn không nên làm gì?

Xem đáp án » 05/09/2020 329

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK