Trắc nghiệm: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn có đáp án

  • 1034 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bài phỏng vấn được trình bày theo những cách nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 2:

Người được phỏng vấn không nên làm gì?

Xem đáp án

ð Đáp án C


Câu 3:

Trong khi trả lời phỏng vấn, người được phỏng vấn không nên làm gì?

Xem đáp án

ð Đáp án D


Câu 4:

Một buổi phỏng vấn được diễn ra theo trình tự nào? 

Xem đáp án

ð Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận