Trắc nghiệm: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô) có đáp án

  • 1091 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Qua đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, Huy-gô quan niệm như thế nào về người cầm quyền?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 3:

Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” nói lên điều gì ở con người Huy Gô?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 4:

Đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” được trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

=> Đáp án B


Câu 5:

Tại sao Giăng Van-Giăng lại hết sức hạ mình trước Gia-ve?

Xem đáp án

=> Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận