Câu hỏi:

05/09/2020 1,106

Trong số những văn bản dưới đây, văn bản nào được viết theo thể hát nói?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hai câu thơ: "Mõ thảm không khua mà cũng cốc - Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om" (Hồ Xuân Hương, Tự tình) có hiện tượng sử dụng từ ngữ theo phương thức chuyển nghĩa nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,805

Câu 2:

Tác phẩm nào đã nói đến sự hi sinh thầm lặng của người phụ nữ?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,673

Câu 3:

Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác tác dụng của việc sử dụng thành ngữ?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,271

Câu 4:

Vì sao viên quản ngục trong “Chữ người tử tù” nhận mình là “kẻ mê muội”?

Xem đáp án » 05/09/2020 892

Câu 5:

Trong đoạn thơ: Lặn lội thân cò khi quãng vắng - Eo sèo mặt nước buổi đò đông - Một duyên hai nợ âu đành phận - Năm nắng mười mưa dám quản công (Trần Tế Xương, Thương vợ) có mấy thành ngữ?

Xem đáp án » 05/09/2020 861

Câu 6:

Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác những thành phần câu có tác dụng liên kết ý trong văn bản?

Xem đáp án » 05/09/2020 769

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK