Trắc nghiệm: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 có đáp án

  • 1359 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Người viết “Chiếu cầu hiền” là ai?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 2:

Phẩm chất chủ yếu nào của người nông dân được Nguyễn Đình Chiểu ngợi ca trong "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc"?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 3:

Tác phẩm nào đã nói đến sự hi sinh thầm lặng của người phụ nữ?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 4:

Trong số những văn bản dưới đây, văn bản nào được viết theo thể hát nói?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 5:

Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 phát triển dưới chế độ xã hội nào?

Xem đáp án

=> Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận