Câu hỏi:

05/09/2020 292

Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 phát triển dưới chế độ xã hội nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hai câu thơ: "Mõ thảm không khua mà cũng cốc - Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om" (Hồ Xuân Hương, Tự tình) có hiện tượng sử dụng từ ngữ theo phương thức chuyển nghĩa nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,805

Câu 2:

Tác phẩm nào đã nói đến sự hi sinh thầm lặng của người phụ nữ?

Xem đáp án » 05/09/2020 3,672

Câu 3:

Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác tác dụng của việc sử dụng thành ngữ?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,271

Câu 4:

Trong số những văn bản dưới đây, văn bản nào được viết theo thể hát nói?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,104

Câu 5:

Vì sao viên quản ngục trong “Chữ người tử tù” nhận mình là “kẻ mê muội”?

Xem đáp án » 05/09/2020 892

Câu 6:

Trong đoạn thơ: Lặn lội thân cò khi quãng vắng - Eo sèo mặt nước buổi đò đông - Một duyên hai nợ âu đành phận - Năm nắng mười mưa dám quản công (Trần Tế Xương, Thương vợ) có mấy thành ngữ?

Xem đáp án » 05/09/2020 860

Câu 7:

Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác những thành phần câu có tác dụng liên kết ý trong văn bản?

Xem đáp án » 05/09/2020 769

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK