Câu hỏi:

05/09/2020 689

Bài thơ nào dưới đây được sáng tác trong cảnh tù đày cũng đề cập đến chí làm trai giữa vũ trụ bao la?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào dưới đây nói đúng hoàn cảnh ra đời bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 5,900

Câu 2:

Chữ “hi kì” trong câu “Sinh vi nam tử yếu hi kì” nhấn mạnh điều gì trong những điều sau?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,844

Câu 3:

Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,540

Câu 4:

Âm hưởng hào hùng ở 2 câu kết suy cho cùng toát ra từ đâu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,026

Câu 5:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,016

Câu 6:

Hình ảnh kì vĩ của bậc nam tử trong 4 câu thơ đầu được vẽ trên một tấm phông rất kì vĩ, tương xứng, đó là tấm phông nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 817

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK