Trắc nghiệm: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) có đáp án

  • 1904 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Dòng nào dưới đây nói đúng hoàn cảnh ra đời bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 2:

Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Phan Bội Châu?

Xem đáp án

=> Đáp án C


Câu 3:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phan Bội Châu?

Xem đáp án

=> Đáp án D


Câu 4:

Bài thơ ''Lưu biệt khi xuất dương” là của tác giả nào sau đây?

Xem đáp án

=> Đáp án A


Câu 5:

Bài thơ nào dưới đây được sáng tác trong cảnh tù đày cũng đề cập đến chí làm trai giữa vũ trụ bao la?

Xem đáp án

=> Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận