Câu hỏi:

05/09/2020 880

Hình ảnh kì vĩ của bậc nam tử trong 4 câu thơ đầu được vẽ trên một tấm phông rất kì vĩ, tương xứng, đó là tấm phông nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào dưới đây nói đúng hoàn cảnh ra đời bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 6,038

Câu 2:

Chữ “hi kì” trong câu “Sinh vi nam tử yếu hi kì” nhấn mạnh điều gì trong những điều sau?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,950

Câu 3:

Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,651

Câu 4:

Âm hưởng hào hùng ở 2 câu kết suy cho cùng toát ra từ đâu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,132

Câu 5:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,095

Câu 6:

Bài thơ nào dưới đây được sáng tác trong cảnh tù đày cũng đề cập đến chí làm trai giữa vũ trụ bao la?

Xem đáp án » 05/09/2020 745

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK