Câu hỏi:

10/01/2021 2,191

Chữ “hi kì” trong câu “Sinh vi nam tử yếu hi kì” nhấn mạnh điều gì trong những điều sau?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

ð Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào dưới đây nói đúng hoàn cảnh ra đời bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 10/01/2021 6,311

Câu 2:

Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,896

Câu 3:

Âm hưởng hào hùng ở 2 câu kết suy cho cùng toát ra từ đâu?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,356

Câu 4:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,301

Câu 5:

Hình ảnh kì vĩ của bậc nam tử trong 4 câu thơ đầu được vẽ trên một tấm phông rất kì vĩ, tương xứng, đó là tấm phông nào?

Xem đáp án » 10/01/2021 1,067

Câu 6:

Bài thơ nào dưới đây được sáng tác trong cảnh tù đày cũng đề cập đến chí làm trai giữa vũ trụ bao la?

Xem đáp án » 05/09/2020 854

Bình luận


Bình luận