Câu hỏi:

05/09/2020 253

Bài thơ ''Lưu biệt khi xuất dương” là của tác giả nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào dưới đây nói đúng hoàn cảnh ra đời bài thơ “Xuất dương lưu biệt” của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 5,892

Câu 2:

Chữ “hi kì” trong câu “Sinh vi nam tử yếu hi kì” nhấn mạnh điều gì trong những điều sau?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,837

Câu 3:

Dòng nào sau đây nói đúng năm sinh và năm mất của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,535

Câu 4:

Âm hưởng hào hùng ở 2 câu kết suy cho cùng toát ra từ đâu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,021

Câu 5:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phan Bội Châu?

Xem đáp án » 05/09/2020 1,014

Câu 6:

Hình ảnh kì vĩ của bậc nam tử trong 4 câu thơ đầu được vẽ trên một tấm phông rất kì vĩ, tương xứng, đó là tấm phông nào?

Xem đáp án » 05/09/2020 811

Câu 7:

Bài thơ nào dưới đây được sáng tác trong cảnh tù đày cũng đề cập đến chí làm trai giữa vũ trụ bao la?

Xem đáp án » 05/09/2020 685

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK