Câu hỏi:

05/09/2020 892

Truyền động masat là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ lực masat:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dụng cụ nào sau đây thuộc dụng cụ đo và kiểm tra?

Xem đáp án » 05/09/2020 4,163

Câu 2:

Tai nạn điện do chạm trực tiếp vào vật mang điện đó là:

Xem đáp án » 05/09/2020 2,651

Câu 3:

Trên thước lá có các vạch cánh nhau:

Xem đáp án » 05/09/2020 2,317

Câu 4:

Mối ghép động cần được bôi trơn thường xuyên để:

Xem đáp án » 05/09/2020 2,016

Câu 5:

Truyền động ăn khớp điển hình là:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,955

Câu 6:

Trong mối ghép tháo được, muốn tháo rời chi tiết:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,759

Câu 7:

Người ta dùng truyền động ăn khớp để:

Xem đáp án » 05/09/2020 1,473

Bình luận


Bình luận