Đề thi Học kì 1 Công nghệ 8 có đáp án có đáp án (Đề 3)

  • 2824 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Dụng cụ nào sau đây thuộc dụng cụ đo và kiểm tra?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Trên thước lá có các vạch cánh nhau:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Thước đo góc thường dùng là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Cắt kim loại bằng cưa tay là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cách cầm đục và búa:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

4 tháng trước

Quốc Thanh

Bài thi này rất có ích
M

4 tháng trước

Mai Cheese

K

4 tháng trước

Kẹo Bông Gòn

Bình luận


Bình luận