Câu hỏi:

06/09/2020 331

Tác giả của văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài điếu văn "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 348

Câu 2:

Nội dung văn bản phần đầu (từ đầu đến "bậc vĩ nhân ấy gây ra") thể hiện nội dung gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 344

Câu 3:

Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại"?

Xem đáp án » 06/09/2020 321

Câu 4:

Câu văn: “Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở Châu Âu và Châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử.” khẳng định vấn đề gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 314

Câu 5:

Nghệ thuật lập luận của bài phát biểu là:

Xem đáp án » 06/09/2020 247

Câu 6:

Nghệ thuật lập luận chủ yếu được sử dụng trong văn bản là

Xem đáp án » 06/09/2020 195

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK