Câu hỏi:

06/09/2020 317

Bài điếu văn "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung văn bản phần đầu (từ đầu đến "bậc vĩ nhân ấy gây ra") thể hiện nội dung gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 317

Câu 2:

Tác giả của văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” là:

Xem đáp án » 06/09/2020 304

Câu 3:

Câu văn: “Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở Châu Âu và Châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử.” khẳng định vấn đề gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 286

Câu 4:

Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại"?

Xem đáp án » 06/09/2020 283

Câu 5:

Nghệ thuật lập luận của bài phát biểu là:

Xem đáp án » 06/09/2020 225

Câu 6:

Nghệ thuật lập luận chủ yếu được sử dụng trong văn bản là

Xem đáp án » 06/09/2020 176

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK