Câu hỏi:

06/09/2020 283

Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại"?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

=> Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung văn bản phần đầu (từ đầu đến "bậc vĩ nhân ấy gây ra") thể hiện nội dung gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 317

Câu 2:

Bài điếu văn "Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 316

Câu 3:

Tác giả của văn bản “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” là:

Xem đáp án » 06/09/2020 304

Câu 4:

Câu văn: “Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở Châu Âu và Châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử.” khẳng định vấn đề gì?

Xem đáp án » 06/09/2020 286

Câu 5:

Nghệ thuật lập luận của bài phát biểu là:

Xem đáp án » 06/09/2020 225

Câu 6:

Nghệ thuật lập luận chủ yếu được sử dụng trong văn bản là

Xem đáp án » 06/09/2020 176

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK