Câu hỏi:

06/09/2020 403

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt nóng chảy

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của một chất rắn kết tinh ở nhiệt độ nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy riêng (hay gọi tắt là nhiệt nóng chảy)Q=λm

Trong đó:

     + λ: nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn (J/kg)

     + m: khối lượng của chất rắn

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu phát biểu sai:

Xem đáp án » 31/01/2021 7,602

Câu 2:

Sự sôi là:

Xem đáp án » 31/01/2021 5,023

Câu 3:

Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

Xem đáp án » 06/09/2020 4,967

Câu 4:

Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.

Xem đáp án » 06/09/2020 3,327

Câu 5:

Chọn phát biểu đúng về sự bay hơi và ngưng tụ:

Xem đáp án » 06/09/2020 3,180

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy và đông đặc:

Xem đáp án » 06/09/2020 2,490

Câu 7:

Chọn phương án đúng về sự sôi:

Xem đáp án » 06/09/2020 2,189

Bình luận


Bình luận