Câu hỏi:

09/09/2020 3,929

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện bằng 3 cách: có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt cạnh nó, hoặc có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.

=> Phương án D - (có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.) là sai

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng điện I=1A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10cm có độ lớn là:

Xem đáp án » 09/09/2020 110,611

Câu 2:

Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BMBN thì

Xem đáp án » 09/09/2020 102,930

Câu 3:

Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1=2AI2=5A . Lực từ tác dụng lên 20cm chiều dài của mỗi dây là:

Xem đáp án » 09/09/2020 70,007

Câu 4:

Một dòng điện có cường độ I=5A chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B=4.105T. Điểm M cách dây một khoảng:

Xem đáp án » 09/09/2020 41,112

Câu 5:

Tính chất cơ bản của từ trường là:

Xem đáp án » 09/09/2020 16,894

Câu 6:

Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện I1I2 đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn là

Xem đáp án » 09/09/2020 12,694

Câu 7:

Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10cm cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.105T. Cường độ dòng điện chạy trên dây là

Xem đáp án » 09/09/2020 8,280

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK