Câu hỏi:

10/09/2020 109

Dòng nào có thể điền vào các chỗ trống để hoàn thành câu văn sau:

Văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin, /.../ khách hàng về chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của /.../, /.../, làm cho họ /.../ mua hàng và sử dụng dịch vụ đó.

Đáp án chính xác

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng nào không nêu đúng các yêu cầu cơ bản của văn bản quảng cáo?

Xem đáp án » 10/09/2020 142

Câu 2:

Dòng nào không nêu đúng những điều lưu ý khi thiết kế hình thức văn bản quảng cáo thuần túy bằng lời?

Xem đáp án » 10/09/2020 125

Câu 3:

Quảng cáo có khả năng xuất hiện ở đâu?

Xem đáp án » 10/09/2020 124

Câu 4:

Dòng nào không nêu được ý bổ sung về mục đích của quảng cáo trong đời sống xã hội?

Xem đáp án » 10/09/2020 119

Câu 5:

Dòng nào nêu không chính xác về nội dung thông tin chủ yếu của một văn bản quảng cáo?

Xem đáp án » 10/09/2020 116

Bình luận


Bình luận