Trắc nghiệm : Viết quảng cáo có đáp án

  • 430 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dòng nào có thể điền vào các chỗ trống để hoàn thành câu văn sau:

Văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin, /.../ khách hàng về chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của /.../, /.../, làm cho họ /.../ mua hàng và sử dụng dịch vụ đó.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Dòng nào không nêu được ý bổ sung về mục đích của quảng cáo trong đời sống xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Quảng cáo có khả năng xuất hiện ở đâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Dòng nào nêu không chính xác về nội dung thông tin chủ yếu của một văn bản quảng cáo?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 5:

Dòng nào không nêu đúng các yêu cầu cơ bản của văn bản quảng cáo?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận