Câu hỏi:

17/09/2020 16,712

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Thú ăn cỏ tiêu hoá hoá học, cơ học thức ăn nhờ vi sinh vật cộng sinh

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người?

Xem đáp án » 17/09/2020 24,270

Câu 2:

Ý nào dưới đây không đúng với ưu thế của ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá?

Xem đáp án » 17/09/2020 22,197

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

Xem đáp án » 15/09/2020 20,158

Câu 4:

Những điểm giống nhau trong tiêu hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

Xem đáp án » 17/09/2020 19,912

Câu 5:

Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

Xem đáp án » 17/09/2020 16,216

Câu 6:

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào?

Xem đáp án » 17/09/2020 13,817

Bình luận


Bình luận