Câu hỏi:

21/09/2020 205

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đang xét

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đang xét nằm ở tế bào chất.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gen đa hiệu thực chất là:

Xem đáp án » 21/09/2020 4,824

Câu 2:

Người ta cho rằng gen Hb là gen đa hiệu vì:

Xem đáp án » 21/09/2020 1,224

Câu 3:

Gen di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) có thể được phát hiện bằng phép lai nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 695

Câu 4:

Gen liên kết giống gen đa hiệu ở hiện tượng:

Xem đáp án » 21/09/2020 687

Câu 5:

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở

Xem đáp án » 21/09/2020 642

Câu 6:

Nhận định đúng về gen đa hiệu là:

Xem đáp án » 21/09/2020 538

Câu 7:

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:

Xem đáp án » 21/09/2020 399

Bình luận


Bình luận