Câu hỏi:

21/09/2020 140

Ở người, bệnh động kinh do đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây ra. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh này?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gen trong ty thể di truyền theo dòng mẹ.

→ Mẹ bị bệnh thì các con nhận gen bệnh của mẹ trong tế bào chất và đều bị bệnh

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gen đa hiệu thực chất là:

Xem đáp án » 21/09/2020 4,802

Câu 2:

Người ta cho rằng gen Hb là gen đa hiệu vì:

Xem đáp án » 21/09/2020 1,202

Câu 3:

Gen di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) có thể được phát hiện bằng phép lai nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 689

Câu 4:

Gen liên kết giống gen đa hiệu ở hiện tượng:

Xem đáp án » 21/09/2020 681

Câu 5:

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở

Xem đáp án » 21/09/2020 634

Câu 6:

Nhận định đúng về gen đa hiệu là:

Xem đáp án » 21/09/2020 532

Câu 7:

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:

Xem đáp án » 21/09/2020 394

Bình luận


Bình luận