Câu hỏi:

21/09/2020 401

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tính trạng do gen nằm trong tế bào chất qui định

P: ♂ đỏ x ♀ vàng

→ F1: 100% vàng

F1 tự thụ phấn ↔ ♀ là hoa vàng

→ F2: 100% hoa vàng

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gen đa hiệu thực chất là:

Xem đáp án » 21/09/2020 4,827

Câu 2:

Người ta cho rằng gen Hb là gen đa hiệu vì:

Xem đáp án » 21/09/2020 1,233

Câu 3:

Gen di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) có thể được phát hiện bằng phép lai nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 699

Câu 4:

Gen liên kết giống gen đa hiệu ở hiện tượng:

Xem đáp án » 21/09/2020 688

Câu 5:

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở

Xem đáp án » 21/09/2020 645

Câu 6:

Nhận định đúng về gen đa hiệu là:

Xem đáp án » 21/09/2020 538

Bình luận


Bình luận