Câu hỏi:

21/09/2020 127

Cho các phát biểu sau:

(1) Gen đa hiệu là gen có thể chi phối sự biểu hiện của nhiều tính trạng.

(2) Gen đa hiệu là gen có số allen nhiều hơn 2.

(3) Gen đa hiệu là gen quy định nhiều mARN khác nhau để quy định cùng lúc nhiều tính trạng khác nhau.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xét các phát biểu của đề bài:

(1) đúng.

(2) sai vì gen đa hiệu có thể chỉ cần 1 gen gồm 2 alen cũng có thể chi phối sự biểu hiện của nhiều tính trạng.

(3) sai, Gen đa hiệu là gen quy định 1 mARN nhưng quy định sự biểu hiện của nhiều tính trạng

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gen đa hiệu thực chất là:

Xem đáp án » 21/09/2020 4,819

Câu 2:

Người ta cho rằng gen Hb là gen đa hiệu vì:

Xem đáp án » 21/09/2020 1,222

Câu 3:

Gen di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) có thể được phát hiện bằng phép lai nào?

Xem đáp án » 21/09/2020 693

Câu 4:

Gen liên kết giống gen đa hiệu ở hiện tượng:

Xem đáp án » 21/09/2020 686

Câu 5:

Gen ngoài nhân được tìm thấy ở

Xem đáp án » 21/09/2020 636

Câu 6:

Nhận định đúng về gen đa hiệu là:

Xem đáp án » 21/09/2020 537

Câu 7:

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:

Xem đáp án » 21/09/2020 399

Bình luận


Bình luận