Câu hỏi:

22/09/2020 28,232

Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Lưới nội chất trơn có rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

Xem đáp án » 22/09/2020 21,306

Câu 2:

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Xem đáp án » 22/09/2020 9,622

Câu 3:

Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là

Xem đáp án » 22/09/2020 8,194

Câu 4:

Mạng lưới nội chất hạt có chức năng gì?

Xem đáp án » 22/09/2020 6,962

Câu 5:

Lipit được tổng hợp ở?

Xem đáp án » 22/09/2020 5,550

Câu 6:

Lưới nội chất trơn không có chức năng

Xem đáp án » 22/09/2020 5,114

Bình luận


Bình luận