Câu hỏi:

22/09/2020 5,118

Lưới nội chất trơn không có chức năng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Lưới nội chất trơn có rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp bào quan peroxixom, tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào. Không có chức năng tổng hợp protein.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

Xem đáp án » 22/09/2020 28,242

Câu 2:

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

Xem đáp án » 22/09/2020 21,310

Câu 3:

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Xem đáp án » 22/09/2020 9,626

Câu 4:

Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là

Xem đáp án » 22/09/2020 8,204

Câu 5:

Mạng lưới nội chất hạt có chức năng gì?

Xem đáp án » 22/09/2020 6,969

Câu 6:

Lipit được tổng hợp ở?

Xem đáp án » 22/09/2020 5,556

Bình luận


Bình luận