Câu hỏi:

22/09/2020 8,193

Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là lưới nội chất hạt có hạt ribôxôm bám ở mặt ngoài còn lưới nội chất trơn thì không có hạt ribôxôm.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

Xem đáp án » 22/09/2020 28,226

Câu 2:

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

Xem đáp án » 22/09/2020 21,299

Câu 3:

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Xem đáp án » 22/09/2020 9,618

Câu 4:

Mạng lưới nội chất hạt có chức năng gì?

Xem đáp án » 22/09/2020 6,954

Câu 5:

Lipit được tổng hợp ở?

Xem đáp án » 22/09/2020 5,547

Câu 6:

Lưới nội chất trơn không có chức năng

Xem đáp án » 22/09/2020 5,112

Bình luận


Bình luận