Câu hỏi:

22/09/2020 9,611

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lưới nội chất trơn có nhiệm vụ

Xem đáp án » 22/09/2020 28,220

Câu 2:

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

Xem đáp án » 22/09/2020 21,288

Câu 3:

Đặc điểm phân biệt giữa lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt là

Xem đáp án » 22/09/2020 8,179

Câu 4:

Mạng lưới nội chất hạt có chức năng gì?

Xem đáp án » 22/09/2020 6,944

Câu 5:

Lipit được tổng hợp ở?

Xem đáp án » 22/09/2020 5,544

Câu 6:

Lưới nội chất trơn không có chức năng

Xem đáp án » 22/09/2020 5,095

Bình luận


Bình luận