Câu hỏi:

20/10/2019 7,639

Tìm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống trong câu sau?

Cụm chủ - vị là cơ sở xây dựng một câu đơn có cấu tạo … thành phần chủ ngữ và vị ngữ. 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

"Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn." Câu văn có dùng cụm C-V để mở rộng thành phần nào? 

Xem đáp án » 11/01/2021 16,662

Câu 2:

Các thành phần nào có thể dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? 

Xem đáp án » 20/10/2019 9,319

Câu 3:

Cụm C – V được trong câu: “Con được bố tha thứ” làm thành phần gì?

Xem đáp án » 27/08/2020 9,185

Câu 4:

“Con thuyền chở gạo đang sang sông.” Câu văn có dùng cụm C-V để mở rộng thành phần nào? 

Xem đáp án » 27/08/2020 8,679

Câu 5:

Theo em, khái niệm cụm chủ-vị có đồng nhất với chủ ngữ và vị ngữ của câu hay không ? 

Xem đáp án » 20/10/2019 7,943

Bình luận


Bình luận