Câu hỏi:

06/10/2020 3,663

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Tiến hóa lớn có kết quả là hình thành các đơn vị trên loài, không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, và diễn ra trong thời gian lịch sử dài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

Xem đáp án » 07/10/2020 2,485

Câu 2:

Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

Xem đáp án » 06/10/2020 1,463

Câu 3:

Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

Xem đáp án » 07/10/2020 1,454

Câu 4:

Sinh giới đã không tiến hoá theo chiều hướng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/10/2020 1,152

Câu 5:

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

Xem đáp án » 06/10/2020 1,143

Câu 6:

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

Xem đáp án » 07/10/2020 1,085

Bình luận


Bình luận