Câu hỏi:

07/10/2020 870

Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Sự thích nghi ngày càng hợp lí là hướng tiến hóa cơ bản nhất vì: Trong những điều kiện xác định, có những sinh vật vẫn duy trì tổ chức nguyên thủy hoặc đơn giản hóa tổ chức vẫn tồn tại và phát triển được, điều này giải thích vì sao ngày nay có sự song song tồn tại những nhóm có tổ chức thấp bên cạnh những nhóm có tổ chức cao. Sự tiến hóa của mỗi nhóm trong sinh giới đã diễn ra theo con đường cụ thể khác nhau và với những nhịp điệu khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

Xem đáp án » 06/10/2020 3,663

Câu 2:

Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

Xem đáp án » 07/10/2020 2,485

Câu 3:

Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

Xem đáp án » 06/10/2020 1,463

Câu 4:

Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

Xem đáp án » 07/10/2020 1,454

Câu 5:

Sinh giới đã không tiến hoá theo chiều hướng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/10/2020 1,152

Câu 6:

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

Xem đáp án » 06/10/2020 1,143

Câu 7:

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

Xem đáp án » 07/10/2020 1,085

Bình luận


Bình luận