Câu hỏi:

06/10/2020 1,460

Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

A sai, Sự tiến hoá của các loài trong sinh giới đã diễn ra theo nhiều hướng, tốc độ khác nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

Xem đáp án » 06/10/2020 3,662

Câu 2:

Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

Xem đáp án » 07/10/2020 2,473

Câu 3:

Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

Xem đáp án » 07/10/2020 1,443

Câu 4:

Sinh giới đã không tiến hoá theo chiều hướng nào dưới đây?

Xem đáp án » 07/10/2020 1,149

Câu 5:

Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

Xem đáp án » 06/10/2020 1,129

Câu 6:

Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

Xem đáp án » 07/10/2020 1,082

Bình luận


Bình luận