Câu hỏi:

22/10/2019 4,055

Phương pháp lắng (lọc) thường phải để thời gian bao lâu để các tạp chất lắng đọng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C. 2 – 3 ngày.

Giải thích: Phương pháp lắng (lọc) thường phải để thời gian 2 – 3 ngày để các tạp chất lắng đọng – SGK trang 152

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh bắt cả đàn cá bố mẹ là thuộc nguyên nhân nào gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,385

Câu 2:

Biện pháp nào dưới đây không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,094

Câu 3:

Có mấy phương pháp xử lí nguồn nước?

Xem đáp án » 22/10/2019 3,389

Câu 4:

Nếu như đang nuôi tôm, cá mà môi trường nước bị ô nhiễm thì phải xử lý như thế nào?

Xem đáp án » 22/10/2019 2,923

Câu 5:

Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là

Xem đáp án » 22/10/2019 2,518

Câu 6:

Có mấy nguyên nhân chính ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Xem đáp án » 22/10/2019 2,155

Bình luận


Bình luận