Câu hỏi:

22/10/2019 2,155

Có mấy nguyên nhân chính ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B. 4

Giải thích: Có 4 nguyên nhân chính ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản gồm:

- Khai thác cường độ cao mang tính hủy diệt

- Đắp đập, ngăn sông, xây dựng hồ chứa

- Phá hoại rừng đầu nguồn

- Ô nhiễm môi trường nước – Sơ đồ 17 SGK trang 153

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh bắt cả đàn cá bố mẹ là thuộc nguyên nhân nào gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,383

Câu 2:

Biện pháp nào dưới đây không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,088

Câu 3:

Phương pháp lắng (lọc) thường phải để thời gian bao lâu để các tạp chất lắng đọng?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,051

Câu 4:

Có mấy phương pháp xử lí nguồn nước?

Xem đáp án » 22/10/2019 3,386

Câu 5:

Nếu như đang nuôi tôm, cá mà môi trường nước bị ô nhiễm thì phải xử lý như thế nào?

Xem đáp án » 22/10/2019 2,917

Câu 6:

Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là

Xem đáp án » 22/10/2019 2,515

Bình luận


Bình luận