Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 56 (có đáp án): Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

  • 1352 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Môi trường nước bị ô nhiễm là do:

Xem đáp án

Đáp án: D. Tất cả đều đúng.

Giải thích: Môi trường nước bị ô nhiễm là do:

- Nước thải sinh hoạt.

- Nước thải công, nông nghiệp.

- Rác thải sinh hoạt – SGK trang 152


Câu 2:

Có mấy phương pháp xử lí nguồn nước?

Xem đáp án

Đáp án: B. 3

Giải thích: Có 3 phương pháp xử lí nguồn nước gồm:

- Lắng (lọc)

- Dùng hóa chất để diệt khuẩn

- Tăng sục khí, thay nước sạch, xử lý nguồn nước – SGK trang 152


Câu 3:

Phương pháp lắng (lọc) thường phải để thời gian bao lâu để các tạp chất lắng đọng?

Xem đáp án

Đáp án: C. 2 – 3 ngày.

Giải thích: Phương pháp lắng (lọc) thường phải để thời gian 2 – 3 ngày để các tạp chất lắng đọng – SGK trang 152


Câu 4:

Các hóa chất thường được dùng để diệt khuẩn môi trường nước là:

Xem đáp án

Đáp án: B. CaO〖Cl〗_2 2%

Giải thích: Các hóa chất thường được dùng để diệt khuẩn môi trường nước là: CaO〖Cl〗_2 2% – SGK trang 152


Câu 5:

Nồng độ tối đa của amôniac trong môi trường nuôi thủy sản là

Xem đáp án

Đáp án: B. 0,1 – 0,2 mg/l.

Giải thích: Nồng độ tối đa của amôniac trong môi trường nuôi thủy sản là: 0,1 – 0,2 mg/l – SGK trang 153


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận