Câu hỏi:

22/10/2019 955

Môi trường nước bị ô nhiễm là do:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D. Tất cả đều đúng.

Giải thích: Môi trường nước bị ô nhiễm là do:

- Nước thải sinh hoạt.

- Nước thải công, nông nghiệp.

- Rác thải sinh hoạt – SGK trang 152

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh bắt cả đàn cá bố mẹ là thuộc nguyên nhân nào gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,385

Câu 2:

Biện pháp nào dưới đây không phải để giảm bớt độc hại cho thủy sinh vật và cho con người?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,093

Câu 3:

Phương pháp lắng (lọc) thường phải để thời gian bao lâu để các tạp chất lắng đọng?

Xem đáp án » 22/10/2019 4,054

Câu 4:

Có mấy phương pháp xử lí nguồn nước?

Xem đáp án » 22/10/2019 3,388

Câu 5:

Nếu như đang nuôi tôm, cá mà môi trường nước bị ô nhiễm thì phải xử lý như thế nào?

Xem đáp án » 22/10/2019 2,922

Câu 6:

Nồng độ tối đa của chì trong môi trường nuôi thủy sản là

Xem đáp án » 22/10/2019 2,516

Câu 7:

Có mấy nguyên nhân chính ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản?

Xem đáp án » 22/10/2019 2,155

Bình luận


Bình luận