Câu hỏi:

12/10/2020 1,552

Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10 lít khí thiên nhiên chứa 96% metan; 2% nitơ và 2% khí cacbon đioxit là (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có trong 10 lít khí thiên nhiên có 9,6 lít CH4; 0,2 lít N2 và 0,2 lít CO2.

Đốt cháy khí thiên nhiên có phản ứng hóa học sau:

CH4 + 2O2 to CO2 + 2H2O

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol.

→ Cứ 9,6 lít CH4 phản ứng cần 9,6.2 = 19,2 lít O2.

N2 và CO2 không cn O2 đt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chính của khí đồng hành (hay khí mỏ dầu) là 

Xem đáp án » 12/10/2020 6,943

Câu 2:

Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ?

Xem đáp án » 12/10/2020 4,282

Câu 3:

Crăckinh dầu mỏ để thu được 

Xem đáp án » 12/10/2020 3,605

Câu 4:

Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là

Xem đáp án » 12/10/2020 1,677

Câu 5:

Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 

Xem đáp án » 12/10/2020 1,435

Câu 6:

Nhận xét nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 12/10/2020 1,113

Bình luận


Bình luận