Câu hỏi:

19/10/2020 94

Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4

Câu hỏi trong đề:   Dạng: Dấu hiệu chia hết cho 2 !!

Trả lời:

Đáp án C

Xét thấy số chia hết cho 2 phải là số chẵn nên loại A, D. Xét B và C ta thấy 44 chia hết cho 4 nên loại B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chứng minh rằng tích của hai số lẻ là một số lẻ.

Xem đáp án » 20/10/2020 400

Câu 2:

Chứng minh 2 số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 2

Xem đáp án » 20/10/2020 279

Câu 3:

Người ta lấy một mảnh giấy xé làm 5 mảnh, sau đó lại lấy mảnh nhỏ xé làm 5 mảnh nhỏ hơn. Hỏi sau bao nhiêu lần xé thì ta được số mảnh giấy chia hết cho 2.

Xem đáp án » 20/10/2020 221

Câu 4:

Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác  nhau mà các chữ số đều chẵn

Xem đáp án » 20/10/2020 136

Câu 5:

Dãy số nào gồm những số chia hết cho 2

Xem đáp án » 19/10/2020 121

Câu 6:

Số nào không chia hết cho 2

Xem đáp án » 19/10/2020 120

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »