Dạng: Dấu hiệu chia hết cho 2

  • 1686 lượt thi

  • 49 câu hỏi

  • 80 phút

Câu 1:

Số nào không chia hết cho 2

Xem đáp án

Đáp án C

Do 77 có chữ số tận cùng là 2 nên 77 là số không chia hết cho 2


Câu 2:

Dãy số nào gồm những số chia hết cho 2

Xem đáp án


Câu 3:

Số nào chia hết cho 2 trong các số sau

Xem đáp án

Đáp án C

Do 320 có chữ số tận cùng là 0 nên32 chia hết cho 2


Câu 4:

Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 4

Xem đáp án

Đáp án C

Xét thấy số chia hết cho 2 phải là số chẵn nên loại A, D. Xét B và C ta thấy 44 chia hết cho 4 nên loại B


Câu 5:

Tìm chữ số thích hợp để điền vào chỗ ...để số 3...6¯  chia hết cho 2

Xem đáp án

Đáp án D

Nhận thấy khi thay các số và vào   ta được các số:  . Cả 3 số đều chia hết cho 3


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận