Câu hỏi:

20/10/2020 397

Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 10?

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Dấu hiệu chia hết cho 5 !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Xét thấy số chia hết cho 5 phải là số  có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên loại A, D. Xét B và C ta thấy 130 chia hết cho 10 nên loại C. Vậy đáp án là B: 45

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu a5, b5 thì tổng a+b chia hết cho

Xem đáp án » 20/10/2020 5,352

Câu 2:

Số nào chia hết cho 5?

Xem đáp án » 20/10/2020 1,294

Câu 3:

Chứng minh (6100-1)5

Xem đáp án » 20/10/2020 1,135

Câu 4:

Chứng minh rằng tích của 5 số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho 5.

Xem đáp án » 20/10/2020 890

Câu 5:

Tính tổng các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia cho 5 dư 1 lập từ các chữ số 4, 5, 6

Xem đáp án » 20/10/2020 743

Câu 6:

Số nào chia hết cho 5

Xem đáp án » 20/10/2020 706

Câu 7:

Chứng minh rằng trong 6 số tự nhiên bất kì thì có ít nhất 2 số mà hiệu của chúng chia hết cho 5

Xem đáp án » 20/10/2020 596

Bình luận


Bình luận