Câu hỏi:

04/11/2020 82

Có 9 viên bi chia đều 3 bạn. Mỗi bạn được số viên bi là:

Trả lời:

Mỗi bạn được số viên bi là:

9 : 3 = 3 (viên bi)

Đáp số: 3 viên bi

Đáp án cần chọn là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác Lan nuôi 26 con thỏ. Bán đã bán được 8  con. Số thỏ còn lại bác nhốt vào ba chuồng, mỗi chuồng có số thỏ bằng nhau. Số con thỏ ở mỗi chuồng là:

Xem đáp án » 04/11/2020 99

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

18 : 3 = 

Xem đáp án » 04/11/2020 78

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án » 04/11/2020 78

Câu 4:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 ?

Xem đáp án » 04/11/2020 73

Câu 5:

Phép chia nào sau đây có giá trị bằng 5 x 2

Xem đáp án » 04/11/2020 67

Bình luận


Bình luận