Câu hỏi:

05/11/2020 172

Tìm * để:

a) 719*¯ chia hết cho 2,3,5,9 

b) *24*¯  chia hết cho 2,3,5,9

c) *189*¯  chia hết cho 3 và 5

d) *47*¯  chia hết cho 2,3,5,9

Trả lời:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm tập hợp các số tự nhiên a mà

a) 127<a976 và a3 

b) 217a<769 và a9

c) 712a721 và a chia hết cho cả 2,3,5,9

Xem đáp án » 05/11/2020 130

Câu 2:

Điền chữ số vào dấu * để:

a) 174+3*5 chia hết cho 3

b) 35*7*¯  chia hết cho 9 ( dấu * chỉ chữ số giống nhau)

Xem đáp án » 05/11/2020 80

Câu 3:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số sao cho 

a) Số đó chia hết cho 3

b) Số đó chia hết cho 9

Xem đáp án » 05/11/2020 70

Câu 4:

Điền chữ số vào dấu * để được số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

a) 52*¯   

b) *482¯

Xem đáp án » 05/11/2020 67

Câu 5:

a) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết số đó chia hết cho 9 và hiệu của hai chữ số bằng 5

b) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết số đó chia hết cho 3 và tích của hai chữ số bằng 8

Xem đáp án » 05/11/2020 65

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »