Câu hỏi:

06/11/2020 789

Hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình trên có 3 hình tứ giác là : EFGH, EABH, AFGB

Đáp án cần chọn là B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài bằng số lớn nhất có một chữ số và đơn vị đo là mét. Biết độ dài đoạn thẳng AB = 2m, CD = 5m. Hỏi độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án » 06/11/2020 739

Câu 2:

Tổng chu vi của hai tam giác ABC và BCD là:

Xem đáp án » 06/11/2020 716

Câu 3:

Cho hình vẽ:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm

Xem đáp án » 06/11/2020 512

Câu 4:

Hình trên có:

Xem đáp án » 06/11/2020 500

Câu 5:

Một tam giác có chu vi tam giác giảm đi 6m thì còn lại là 21m. Hỏi độ dài mỗi cạnh của tam giác đó bằng bao nhiêu biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác đó bằng nhau?

Xem đáp án » 06/11/2020 480

Câu 6:

Em ghép hình với tên gọi tương ứng:

Xem đáp án » 06/11/2020 470

Bình luận


Bình luận