Câu hỏi:

06/11/2020 440

Tên gọi của hình trên đây là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hình đã cho là hình gồm hai đoạn thẳng không thẳng hàng và có chung một điểm nên tên gọi của hình đã cho là đường gấp khúc.

Đáp án cần chọn là C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác ?

Xem đáp án » 06/11/2020 767

Câu 2:

Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài bằng số lớn nhất có một chữ số và đơn vị đo là mét. Biết độ dài đoạn thẳng AB = 2m, CD = 5m. Hỏi độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án » 06/11/2020 727

Câu 3:

Tổng chu vi của hai tam giác ABC và BCD là:

Xem đáp án » 06/11/2020 708

Câu 4:

Cho hình vẽ:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm

Xem đáp án » 06/11/2020 497

Câu 5:

Hình trên có:

Xem đáp án » 06/11/2020 487

Câu 6:

Một tam giác có chu vi tam giác giảm đi 6m thì còn lại là 21m. Hỏi độ dài mỗi cạnh của tam giác đó bằng bao nhiêu biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác đó bằng nhau?

Xem đáp án » 06/11/2020 470

Câu 7:

Em ghép hình với tên gọi tương ứng:

Xem đáp án » 06/11/2020 461

Bình luận


Bình luận