Câu hỏi:

06/11/2020 708

Tổng chu vi của hai tam giác ABC và BCD là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chu vi tam giác ABC là: 3 + 4 + 5 = 12 (dm)

Chu vi tam giác BCD là: 4 + 6 + 8 = 18 (dm)

Tổng chu vi tam giác ABC và BCD là : 12 + 18 = 30 (dm)

Đáp án là A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác ?

Xem đáp án » 06/11/2020 765

Câu 2:

Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài bằng số lớn nhất có một chữ số và đơn vị đo là mét. Biết độ dài đoạn thẳng AB = 2m, CD = 5m. Hỏi độ dài đoạn thẳng BC bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án » 06/11/2020 725

Câu 3:

Cho hình vẽ:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là  dm

Xem đáp án » 06/11/2020 495

Câu 4:

Hình trên có:

Xem đáp án » 06/11/2020 485

Câu 5:

Một tam giác có chu vi tam giác giảm đi 6m thì còn lại là 21m. Hỏi độ dài mỗi cạnh của tam giác đó bằng bao nhiêu biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác đó bằng nhau?

Xem đáp án » 06/11/2020 470

Câu 6:

Em ghép hình với tên gọi tương ứng:

Xem đáp án » 06/11/2020 459

Bình luận


Bình luận