Trắc nghiệm Toán 2 (có đáp án): Ôn tập về hình học

  • 967 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Hình dưới đây có bao nhiêu tứ giác ?

Xem đáp án

Hình trên có 3 hình tứ giác là : EFGH, EABH, AFGB

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Hình trên có:

Xem đáp án

Hình bên có các tam giác là: DJK; KLI và CDI.

Và có các hình tứ giác là: CJKL; CJKI; CDKL.

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Tên gọi của hình trên đây là:

Xem đáp án

Hình đã cho là hình gồm hai đoạn thẳng không thẳng hàng và có chung một điểm nên tên gọi của hình đã cho là đường gấp khúc.

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Một hình tứ giác có các cạnh lần lượt là 18cm; 20cm; 25cm; 13cm. Chu vi của hình tứ giác đó là:

Xem đáp án

Chu vi của hình tứ giác đó là:

18 + 20 + 25 + 13 = 76 (cm)

Đáp số 76 cm

Đáp án cần chọn là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận